Em Không Quay Về - Lê Quốc Đạt - Tập 2 Vòng Giấu Mặt | The Voice - Giọng Hát Việt 2017

Published on 19 Feb 2017
Like 5,537 - Dislike 855 - Comment 727

Current video view on Youtube 2,350,158

DAILY VIEW STATISTIC

(*) Updated at 23:18 22-10-2017