Em Không Quay Về - Lê Quốc Đạt - Tập 2 Vòng Giấu Mặt | The Voice - Giọng Hát Việt 2017

Published on 19 Feb 2017
Like 5,436 - Dislike 834 - Comment 726

Current video view on Youtube 2,288,615

DAILY VIEW STATISTIC

(*) Updated at 14:26 07-09-2017